Välkommen till Svarta Arkivet.
Vår huvudsakliga uppgift är att trycka upp limiterade återsläpp av sådana utgåvor vi anser hamnat i skymundan eller av andra anledningar förtjänar att plockas fram i ljuset igen. På senare tid har vi påbörjat arbetet med ett zine, vilket vi kommer fokusera på att få färdigt innan vi fortsätter med Arkiv006.

”Stiger åter döden över tröskeln i bondens gård, bör gravölet hedra den bortgångnes minne. Förr firades detta så grundligt, att de levande voro färdiga att icke blott följa den döde till utan också i graven.” – Ur Västerbottens Läns Hembygdsföreningsårsbok, 1927.


SIDAN ÄR UNDER KONSTRUKTION